bericht van het bestuur

Posted by on jun 24, 2016 in Homepage berichten | Reageren uitgeschakeld

Het bestuur van de stichting Holi Maya Foundation Nepal heeft zich in de afgelopen maanden gebogen over de vraag hoe de toekomst van de stichting er uit zal zien. Twee belangrijke gebeurtenissen zijn daarin bepalend geweest.

1. Allereerst het overlijden van Rudra Tamang in april 2015. Rudra was bij velen bekend als een alom geliefde, vrolijke, betrouwbare, energieke vent. Hij was voor het bestuur van de stichting een belangrijk steunpunt in Nepal. Hij begeleidde onze studenten en adviseerde ons over de besteding van het fonds. Bij de aardbeving kwam hij om het leven.

Lange tijd was hij als gids in dienst van Holi en Thomas Tierolff van Work at Balance>Top of the World Reizen.

2. Holi en Thomas hebben er enige tijd geleden voor gekozen een eigen stichting op te richten, Chori Chora Foundation. Zij willen via hun stichting de slachtoffers van de aardbeving helpen bij de heropbouw. De verbinding met de stichting die hun naam draagt werd daarmee beëindigd.

Tot voor kort ondersteunden we nog drie studenten. Inmiddels is de zorg voor een van hen overgedragen aan de stichting Help in Action (www.helpinaction.net). De tweede student heeft haar studie voorzover afgerond. Voor de derde student heeft het even geduurd voordat ze geplaatst kon worden op de opleiding van haar keuze. Zij wordt inmiddels gesteund door Rumahedi Foundation Nepal (rumahedifoundationnepal.org), waarbij ook Chori Chora Foundation en de Holi Maya Foundation bijdragen in haar verdere opleidingskosten.

Het stichtingsbestuur is voornemens de stichting HMFN op redelijke termijn op te heffen.

Wat ons rest is de zorgvuldige afwikkeling van de besteding van de resterende financiën.

We willen eenieder, vooral namens de studenten, hartelijke danken voor de betrokkenheid, donaties en de belangstelling voor het werk van de stichting Holi Maya Foundation Nepal. Als je Nepal en de Nepalezen financieel  wilt steunen verwijzen we je naar al die organisaties, groot en klein, die actief in Nepal werken aan educatie, heropbouw en gezondheidszorg.

Binnenkort sluiten we ook de website en onze facebookpagina af. Op deze website  kun je nu nog een opsomming lezen van de studenten die we in de afgelopen jaren steunden. We zijn er trots op met jullie bijdragen een verschil te hebben kunnen maken in de levens van een aantal jonge mensen.