Visie & Missie

De stichting wil een bijdrage zijn aan de ontwikkeling van jonge mensen: het is onze visie dat kinderen onbevangen mogen opgroeien en dat zij mogen zijn wie zij zijn. Deze uitgangspunten komen tot uiting in onze primaire activiteit: het ondersteunen van kinderen en jongeren in Nepal bij het verwezenlijken van hun dromen en ambities. De stichting doet dit door middel van het persoonlijk begeleiden van jongeren tijdens de leerweg en het mogelijk maken van (aanvullende) educatie bij bestaande onderwijsinstellingen in Nepal.

Ons motto is: Je doet het zelf, maar niet alleen.